BLACK + WHITE SHORTS










t-shirt, shorts - sinsay / heels - stradivarius