BLACK + WHITE SHORTS


t-shirt, shorts - sinsay / heels - stradivarius